IT Magazine 2 - шаблон joomla Продвижение

BAN CHẤP HÀNH HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH

NHIỆM KỲ 2015 - 2018

CHỦ TỊCH HỘI SINH VIÊN

 Nguyễn Công Viên

+ Chức vụ:  BTV Đoàn trường - Chủ tịch Hội sinh viên

+ Trình độ: Thạc sĩ

+ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

+ Điện thoại: 0973.330.100     

 vien

PHÓ CHỦ TỊCH HỘI SINH VIÊN

Nguyễn Thị Cẩm Vân

+ Chức vụ:  Phó Chủ tịch Hội sinh viên

+ Trình độ:  Thạc sĩ

+ Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

+ Điện thoại: 0947.507.989

 van

 PHÓ CHỦ TỊCH HỘI SINH VIÊN

 Dương Thị La

+ Chức vụ:  Phó Chủ tịch Hội sinh viên - Chủ nhiệm ban kiểm tra

+ Trình độ 12/12

+ Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

+ Điện thoại:01655.089.467

 duongla

ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH

Đặng Đình Hoàng

+ Chức vụ:  Thành viên Ban thư ký

+ Trình độ 12/12

+ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

+ Điện thoại:0972.374.168

 dinhhoang

ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH

Phan Thị Thanh Huyền

+ Chức vụ:  Thành viên Ban thư ký

+ Trình độ 12/12

+ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

+ Điện thoại:01699.646.416

 thanhhuyen

ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH

Nguyễn Thị Hường

+ Chức vụ:  Thành viên Ban thư ký

+ Trình độ 12/12

+ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

+ Điện thoại:0962.550.498

 huong

ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH

Nguyễn Hữu Dũng

+ Chức vụ:  Thành viên Ban thư ký

+ Trình độ 12/12

+ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

+ Điện thoại:0919.195.918

 dung

ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH

Trần Văn Đô 

+ Chức vụ:  Ủy viên BCH Hội sinh viên Trường

+ Trình độ 12/12

+ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

+ Điện thoại:01653.803.343

 vando

ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH

Nguyễn Văn Thiết

+ Chức vụ:   Phó chủ nhiệm ban kiểm tra;

 Ủy viên BCH Hội sinh viên Trường

+ Trình độ 12/12

+ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

+ Điện thoại:0965.436. 931

 vanthiet

ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH

Trần Thị Thanh Tâm

+ Chức vụ:   Ủy viên BCH Hội sinh viên Trường

+ Trình độ 12/12

+ Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

+ Điện thoại: 0976.428.701

 thanhtam

ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH

Võ Thị Quỳnh Hương

+ Chức vụ:   Ủy viên BCH Hội sinh viên Trường

+ Trình độ 12/12

+ Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

+ Điện thoại: 01648.353.648

 quynhhuong

ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH

Nguyễn Thị Trà My

+ Chức vụ:   Ủy viên BCH Hội sinh viên Trường

+ Trình độ 12/12

+ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

+ Điện thoại: 0983.883.230

 tramy

ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH

Nguyễn Thị Hải Yến

+ Chức vụ:   Ủy viên BCH Hội sinh viên Trường

+ Trình độ 12/12

+ Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

+ Điện thoại:01696.507.080

 haiyen

ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH

Nguyễn Văn Vũ

+ Chức vụ:   Ủy viên BCH Hội sinh viên Trường

+ Trình độ 12/12

+ Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

+ Điện thoại: 0973.127.896

 vu

ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH

Nguyễn Tiến Giảng

+ Chức vụ:   Ủy viên BCH Hội sinh viên Trường

+ Trình độ 12/12

+ Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

+ Điện thoại: 0964.934.749

 giang

ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH

Nguyễn Thị Hà

+ Chức vụ:   Ủy viên BCH Hội sinh viên Trường

+ Trình độ 12/12

+ Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

+ Điện thoại: 01654.355.788     

 ha

      

       ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH

Bùi Thị Trâm

+ Chức vụ:   Ủy viên BCH Hội sinh viên Trường

+ Trình độ 12/12

+ Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

+ Điện thoại: 0983.054.885

 tram

ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH

Phạm Đình Thắng

+ Chức vụ:   Ủy viên BCH Hội sinh viên Trường

+ Trình độ 12/12

+ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

+ Điện thoại: 01699.035.702

 thang

ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH

Nguyễn Thị Linh

+ Chức vụ:   Ủy viên BCH Hội sinh viên Trường

+ Trình độ 12/12

+ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

+ Điện thoại:01638.684.122

 linh

ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH

Nguyễn Thị Cúc

+ Chức vụ:   Ủy viên BCH Hội sinh viên Trường

+ Trình độ 12/12

+ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

+ Điện thoại:01686.764.257

 CUC

ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH

Nguyễn Thị Hà Linh

+ Chức vụ:   Ủy viên BCH Hội sinh viên Trường

+ Trình độ 12/12

+ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

+ Điện thoại:0943.411.708

 halinh
{modulepos article}