IT Magazine 2 - шаблон joomla Продвижение

 

TỈNH ĐOÀN HÀ TĨNH

BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH

                      

 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Số:    CV /ĐTN

V/v Phối hợp tổ chức Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” năm 2015

Hà Tĩnh, ngày 20 tháng 3 năm 2015

              Kính gửi:         - Các Chi bộ;

               -   Các Liên chi đoàn trực thuộc.

Thực hiện Chỉ thị 03- CT/TW của Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tham gia thực hiện Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030”, chào mừng kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2015), 40 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015), 125 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2015), chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần XII, Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Bộ Giáo dục và Đào tạo, Công ty Cổ phần trò chơi giáo dục trực tuyến Egame phối hợp tổ chức Hội thi Olymipic toàn quốc các môn Khoa học Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” năm 2015.

Thực hiện kế hoạch số 193KH/TĐTN-TTNTH ngày 10/3/2015 của Tỉnh đoàn Hà Tĩnh về Tổ chức hội thi Olympic các môn khoa học Mác - Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” năm 2015; Ngày 17/3/2015, BCH Đoàn trường Đại học Hà Tĩnh đã tiến hành phát động, tuyên truyền và tổ chức cho sinh viên ngành Công nghệ thông tin, khoa Kỹ thuật Công nghệ thi trực tuyến.

Hội thi nhằm góp phần tăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, qua đó nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, sinh viên. Bên cạnh đó, tạo điều kiện cho đoàn viên, sinh viên giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong việc tìm hiểu, học tập các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào học tập, công tác, cuộc sống và rèn luyện bản thân.

Theo Thể lệ của hội thi, Trường Đại học Hà Tĩnh nằm trong Bảng cá nhân: Tất cả sinh viên (trừ sinh viên đang theo học các chuyên ngành: Triết học Mác - Lênin; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Lịch sử Đảng; Chính trị học; Kinh tế Chính trị) đều có thể đăng ký tham gia thi trực tuyến qua website http://www.anhsangsoiduong.cpvm.vn

Theo ý kiến chỉ đạo của Tỉnh đoàn Hà Tĩnh, Đoàn trường Đại học Hà Tĩnh chịu trách nhiệm thành lập đội dự thi Bảng đội tuyển. Mỗi đội tuyển với 07 thành viên xuất sắc nhất để tham gia các vòng thi cấp cụm, cấp khu vực và vòng chung kết toàn quốc. Các thành viên đội tuyển phải tham gia vòng thi trực tuyến (ở Bảng cá nhân) và có số điểm đạt tối thiểu 70% tổng điểm (tương đương 490 điểm).

Tổng giá trị giải thưởng của Hội thi lên tới 300 triệu đồng cùng với những chuyến du lịch về nguồn dành cho các cá nhân và tập thể đạt giải.

Để tuyên truyền sâu rộng, triển khai hiệu quả hội thi ý nghĩa vô cùng to lớn này và chọn lựa được thành viên cho đội tuyển dự thi cấp khu vực, Ban Chấp hành Đoàn trường kính đề nghị Chi ủy, Ban Chủ nhiệm các Khoa phối hợp chỉ đạo các Liên chi đoàn tổ chức tuyên truyền cho học sinh, sinh viên biết để đăng ký dự thi; yêu cầu Ban Chấp hành các Liên chi đoàn triển khai các hoạt động cụ thể để tất cả đoàn viên của đơn vị mình đều đăng ký tham gia.

Cách thức đăng ký và dự thi được hướng dẫn cụ thể tại website:

http://anhsangsoiduong.cpvm.vn/

Kính mong nhận được sự quan tâm của các đồng chí.

Nơi nhận:

- Đảng ủy, BGH (để báo cáo) ;

- Các Chi ủy, BCN các Khoa (để phối hợp);

- Các Liên chi đoàn (để thực hiện)

- BBT website (để upload)

- Lưu: VP.

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

(đã ký)

   Biện Văn Quyền

 

{modulepos article}