IT Magazine 2 - шаблон joomla Продвижение

HƯỚNG DẪN

PHÂN LOẠI ĐOÀN VIÊN, PHÂN LOẠI CHI ĐOÀN

BÌNH BẦU DANH HIỆU ĐOÀN VIÊN ƯU TÚ

Căn cứ Hướng dẫn của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về tiêu chuẩn phân loại đoàn viên; xét tình hình thực tế của Đoàn trường Đại học Hà Tĩnh; Ban Thường vụ Đoàn trường Hướng dẫn phân loại đoàn viên, Chi đoàn và  bình bầu danh hiệu đoàn viên ưu tú, cụ thể như sau (Xem file đính kèm)

Attachments:
Download this file (HD PL DOAN VIEN CD 2015 -2016.pdf)HD PL DOAN VIEN CD 2015 -2016.pdf[ ]263 kB
{modulepos article}