IT Magazine 2 - шаблон joomla Продвижение
Đây là sản phẩm dự thi Olympic tiếng Anh - Sinh viên Toàn quốc Khối Chuyên của HTU.
Hãy xem video Team HTU bằng cách:

1. Video Team không chuyên: Trường tôi là nhất, tại link: https://youtu.be/Hs4pNpeuuyU

2. Video Team chuyên: Quảng bá du lịch Hà Tĩnh thông qua mạng xã hội, tại link: https://youtu.be/HT5lTr_uwAE&source=gmail&ust=1540429633494000&usg=AFQjCNE-24me6g6uXPzlKFPSIX7DFMjRgQ">https://youtu.be/HT5lTr_uwAEhttps://youtu.be/HT5lTr_uwAE

{modulepos article}